Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Personlig pleje og praktisk bistand

Omsorg 1

Ved indflytningen vil Ikast-Brande Kommunes visitatorer afklarer,  hvilke behov, du har for personlig pleje og praktisk bistand og efterfølgende, hvilke ydelser du visiteres til.

Beboere i Midtjyden får bevilget hjælp i henhold til kommunens kvalitetsstandard, og ud fra en individuel vurdering.

 

Der henvises til Ikast-Brande kommunes kvalitetsstandard.

Kvalitetsstand for praktisk bistand

Kvalitetsstandard for Personlig pleje