Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Personale

Personalet på Midtjyden er uddannet social og sundhedshjælpere og social og sundhedsassistenter.

Der er personale i Midtjyden i dag og aftentimer. Om natten er Midtjyden tilknyttet et udekørende natteam.

Der er tilknyttet hjemmesygeplejerske til Midtjyden.

I Midtjyden er hensigten, at personalet oplever et sundhedsfremmende fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Der er tilknyttett forflytningsvejleder til personalegruppen.

Der foretages løbende arbejdspladsvurderinger (APV), således, at der uanset beboernes plejebehov er godkendte APV'er i forhold til den enkelte beboers behov for hjælp. Hvert 3. år foretages personlige APV'er og der udarbejdes handlingsplaner i forbindelse hermed.

Det er hensigten, at arbejdspladsvurderingen er en løbende proces, hvor forebyggelse af problemområder er i fokus.

Ledelsen i området forventer, at personalet er aktive og ansvarlige i forhold til at sikre arbejdsmiljøet samt følger de retningslinier, som er udarbejdet.