Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Præsentation

Historie:

Indgamgsparti

Midtjyden er bygget i 2001 på en grund, hvor der tidligere lå en tekstil virksomhed, som hed Midtjyden.

Det tidligere byggeri blev helt fjernet og der blev i stedet opført nye bygninger.

Bygningerne huser både seniorboliger og ældreboliger.

Da byggeriet blev taget i anvendelse i juni 2001 besluttede beboerne, at stedet fortsat skulle hedde Midtjyden, som den tidligere virksomhed havde heddet.

De gode fysiske rammer i og omkring Midtjyden giver forudsætninger for et godt sted at bo. Midtjyder er beliggende centralt i forhold til Ikast bymidte. 

Der er formuleret et værdigrundlag for stedet, som man tilstræber at bruge som grundlag for de ting, der foregår og den måde tingene foregår på.

Midtjyden er:

et sted, hvor der sker netværksdannelse, og hvor der er mulighed for et fælleskab med andre.

et sted, hvor der er mulighed for social støtte og aktiviteter.

et sted, hvor der er tæt samarbejde med de pårørende og venner af huset.

et sted, hvor beboerne har indflydelse og ansvar.

et sted, hvor omsorg er vejen til en bedre sundhed.

et sted, hvor værdierne nærvær, tryghed og tillid er de bærende værdier.

 

Værdigrundlaget evalueres ved behov.